• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Di Gasell vinnare 2008
Di Gasell 2009
Miljöpolicy för Swea Rör & Stål AB Skriv ut E-postadress

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på miljön begränsas så mycket som möjligt. Swea Rör & Stål AB har som grundkrav att följa tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vårt miljöarbete omfattar både vårt eget miljöarbete och våra anlitade leverantörer.

I vårt arbete beaktar vi följande miljöaspekter:

  • Vi källsorterar vårt avfall.
  • Vid användning och inköp av material, energi, transporter och tjänster försöker vi minimera vår miljöpåverkan.
  • Vi försöker ständigt bli bättre i vårt eget miljöarbete genom att utveckla och förbättra vårt miljöledningssystem.
  • Alla våra medarbetare är i sitt dagliga arbete medvetna om och ansvariga för att vår miljöpolicy följs.