KKR - KCKR

Kvadratisk eller rektangulär hålprofil som formas i kallt tillstånd, vilket ger den något större hörnradie än VKR. Fördelen mot VKR är framförallt en lägre produktionskostnad.

Lagerförs i 6m alternativt 12m längder.