• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Di Gasell vinnare 2008
Di Gasell 2009
Hem Om Swea Rör & Stål AB Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy för Swea Rör & Stål AB Skriv ut E-postadress

Företagets verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en långsiktig partner. Kvalitetsledningssystemet ska vara utformat och tillämpat, så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten så att vi ständigt blir bättre.

Detta uppnås genom att;

  • Med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.
  • Våra tjänster anpassas till kundens krav och behov och levereras på rätt sätt och i rätt tid.
  • Vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  • Medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
  • Medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg och utrustning, stödsystem samt utbildning.
  • Ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, genom att formulera årliga kvalitetsmål, följa upp det samlade resultatet och successivt förbättra verksamheten.
  • Regelbundet undersöka om policyn är i harmoni med verksamhetens krav och behov.

I samband med eventuell förändring av affärsidén sker nödvändig justering av kvalitetspolicyn.