KVALITETSPOLICY

Kvalitetspolicy för Swea Rör & Stål AB

Swea är en ståldistributör med fokus på att tillföra mervärde.
Vi erbjuder lagerhållning, kapning och andra bearbetningar
anpassat efter våra kunders behov.

Vår verksamhet genomsyras av ansträngningar att leverera något värdefullt till kunden.

Vem som än tar vid som nästa länk i kedjan (vår process internt och externt) betraktas som vår ”kund”.

Varje medarbetare tar ansvar för att uppfylla, och om möjligt överträffa kundens krav / förväntningar / önskemål.

Alla medarbetare bidrar till att vårt kvalitetsledningssystem driver vårt ständiga förbättringsarbete, och används i vår dagliga verksamhet, i alla länkar i kedjan.

Företaget utvärderar löpande att rätt förutsättningar och tillräckliga resurser alltid finns.

Rulla till toppen