Kvalitetspolicy
Swea Rör & Stål AB


Företagets verksamhet ska utformas och bedrivas så att våra
kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en
långsiktig partner.
Kvalitetsledningssystemet ska vara utformat och tillämpat, så
att det utgör ett verktyg för att successivt förbättra och
effektivisera verksamheten så att vi ständigt blir bättre.

Fastställd 2012-06-04

Kvalitetspolicy Swea Rör & Stål AB

Vill du komma i kontakt med oss?